PL | UA | EE | LV | LT 

Klientu attiecību pārvaldības privātuma paziņojums

Uzņēmumā Ferring Jūsu privātums ir svarīgs, un esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu datu aizsardzības prakse atbilst spēkā esošajiem Eiropas un nacionālajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Šajā Privātuma paziņojumā tiks sniegta informācija, kā Ferring šajā kontekstā var apkopot, uzglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus, kā arī aprakstīts, kādos veidos tiks nodrošināta Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Šis Privātuma paziņojums attiecas tikai uz šo procesu, tādēļ gadījumā, ja apmeklējat citu ar Ferring saistītu vai Ferring ieteiktu vietni vai iesaistāties cita veida lietišķās attiecībās ar Ferring, lūdzu, izlasiet privātuma paziņojumu, kas publicēts attiecīgajā vietnē vai ko citādi šajā kontekstā sniedzis uzņēmums Ferring.

Šajā Piekrišanas pārvaldības privātuma paziņojumā aprakstīta mūsu prakse saistībā ar informāciju, ko mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji apkopo, izmantojot vietni, mūsu pārdošanas pārstāvju izmantotās un mūsu kontrolētās veidlapas vai pieteikumus, ar kā palīdzību Jūs piekļūstat šim Privātuma paziņojumam.

Jūsu personas datu pārzinis ir Ferring International Center S.A., Chemin De la Vergognausaz 50, 1162 St Prex, Switzerland

Kas ir personas dati?

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Šī informācija var ietvert vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, globālā ražotāja sertifikāta (GMC) vai prakses numuru, IP adresi.

Kuras personas datu kategorijas Ferring apstrādā klientu attiecību pārvaldības sistēmās kontekstā?

Ferring šajā kontekstā zemāk aprakstītajiem mērķiem var apkopot un izmantot šādas personas datu kategorijas:

 • Jūsu vārdu, vecumu, dzimumu un kontaktinformāciju;
 • profesionālos datus, piemēram, Jūsu darbavietu, amatu, medicīnas jomu, kurā darbojaties, Jūsu profesionālo kvalifikāciju un zinātnisko darbību (piemēram, iepriekš veikti klīniskie izmēģinājumi un piedalīšanās iepriekš veiktos vai notiekošos pētījumos Ferring un citur), akadēmiska vai zinātniska pētījuma un rakstu publicēšanu, kā arī līdzdalību asociācijās un padomēs;
 • finanšu informāciju, piemēram, informāciju par maksājumu, ieskaitot nodokļu identifikācijas numuru; un
 • informāciju par saskari ar mums, piemēram, apspriestās tēmas, Jūsu zināšanas un jautājumus par mūsu uzņēmumu un produktiem, kādus materiālus esam Jums parādījuši un kādu atgriezenisko saiti esat mums sniedzis, kā arī Jūsu skatījumus un rutīnas attiecībā uz medikamentu parakstīšanu, ar Jūsu pacientiem un diagnozi saistītās rutīnas un tamlīdzīgus datus.

No kādiem avotiem Ferring ievāc Jūsu personas datus?

Iepriekš aprakstītos datus Jūs sniedzat tiešā veidā (mūsu vietnē, papīra veidlapā, e-pastā vai mūsu Ferring tirdzniecības pārstāvjiem) vai netieši ar uzņēmumu starpniecību, kas organizējuši Ferring sponsorētas vai atbalstītas aktivitātes, piemēram, klīnisko pētījumu, un attīstības aktivitātes; caur publiskiem avotiem, personāla atlases aģentūrām, starpnieku kantoriem un trešajām personām, piemēram, IQVIA;

Kādiem mērķiem apstrādā Jūsu personas datus?

Ferring apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 1. Jūsu klienta pieredzes uzlabošanai;
 2. Produktu uzlabošanai un inovācijai;
 3. Biznesa attiecību pārvaldīšanai; un
 4. Sabiedriskajām attiecībām un mārketingam.

Ferring paļaujas uz Jūsu sniegto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Tomēr noteiktos gadījumos Ferring var paļauties uz dažādiem pamatojumiem Jūsu personas datu apstrādei, piemēram, likumīgo interešu aizstāvībai, atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

KOMU I W JAKI SPOSÓB FERRING UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych lokalizacjach w których Ferring utrzymuje swoje placówki (włączając w to podmioty stowarzyszone, usługodawców, partnerów i agentów), wtedy kiedy jest to uzasadnione np. istotnym celem biznesowym. Pośród tych lokalizacji mogą znaleźć się również te poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każde takie przekazanie będzie zabezpieczone wewnętrznym międzynarodowym porozumieniem zapewniającym, ze Państwa dane osobowe będa podlegać ochronie zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi.

W określonych sytuacjach Ferring może udostępniać Państwa dane podmiotom zewnętrznym takim jak dostawcy, podwykonawcy, partnerzy i agenci, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych wyżej celów lub jeśli podmioty te wspierają Ferring w obsłudze przetwarzania danych osobowych. Ferring może udostępnić Państwa dane osobowe podmiota zewnętrznym jedynie w następujących okolicznościach:

 • wyrazili Państwo stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadkach kiedy wynika to z Państwa prośby jako podmiotu danych osobowych
 • istnieje podstawa prawna do ujawnienia Pańśtwa danych i zostali Państwo o tym poinformowani w stosownej informacji
 • kiedy jesteśmy zobowiązani do tego przepisami prawa lub wyrokiem sądu
 • kiedy Ferring zdecyduje się na sprzedaż, zakup, połaczenie lub reorganizację swojej struktury biznesowej

Ferring nigdy nie sprzeda Państwa danych osobowych do podmiotu zewnętrznego.

Możemy przekazać Państwa dane osobwe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom będących częścią grupy Ferring
 • zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym którzy świadczą usługi przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu takie jak: email, hosting, transport itp.
 • każdemu organowi nadzorczemu, władzy publicznej, sądom i innym organom zewnątrznym wobec których uznamy, ze udostępnienie danych jest konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, aby chronić nasze prawa lub aby chronić prawa i interes Państwa lub innych osób
 • innym osobą posiadającym Państwa zgodę na komunikację

ZASADY PRZECHOWYWNIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 10 lat po ustaniu wzajemnych relacji biznesowych, tak aby Ferring mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W procesie przetwarzania danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
 • w dowolnym momencie mają Państwo prawo do rezygnacji z otrzymywania wszelkich informacji marketingowych, które Państwu dostarczamy,
 • jeżeli zbieraliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać te zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych zebranych przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie danych na bazie innej podstawy prawnej.

Mogą Państwo egzekwować swoje prawa kontaktując się z Ferring za pomocą Formularza kontaktowego dla podmiotow danych osobowych. Dodatkowo mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowej poprzez kliknięcie linku „wypisz” lub „zrezygnuj” w wiadomosciach email, które Państwo od nas otrzymują

Mogą Państwo zrezygnować z bezpośrednich form marketingu (takich jak marketing pocztowy czy telemarketing) poprzez kontakt na adres przemek.jaros@ferring.com

Informujemy również, że jeśli zrezygnuja Państwo z otrzymywania od nas informacji marketingowych, wciąż moga Państwo otrzymać ważne informacje techniczne i administracyjne zgodne z obowiazującymi przepisami.

CIASTECZKA

W przypadku korzystania z dedykowanej witryny internetowej dane dotyczące korzystania z niej mogą być gromadzone za pomocą Google Analytics podczas odwiedzania witryny Ferring poświęconej zarządzaniu zgodą. Ta technologia śledzenia wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych zbiorczych na temat korzystania z witryny i aktywności, takich jak liczba użytkowników i częstotliwość odwiedzania witryny. Dane te mogą być udostępniane zewnętrznemu usługodawcy w celu dalszego ulepszania naszych usług internetowych. Za pomocą tych plików cookie nie można uzyskać dostępu ani danych osobowych. Zastosowanie tego rodzaju technologii musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej. Możemy również zbierać informacje za pośrednictwem:

Przez twoją przeglądarkę: Niektóre informacje takie jak adres MAC, typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej są zbierane przez większość przeglądarek. Możemy gromadzić podobne informacje, takie jak typ urządzenia i identyfikator użytkownika, jeśli użytkownik korzysta z Usługi za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Korzystamy z tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi.

Adres IP: Twój adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i zapisywany automatycznie w plikach dzienników naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Serwis, wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów, jak obliczanie poziomu wykorzystania Serwisu, diagnozowanie problemów z serwerem oraz administrowanie Serwisem. Możemy również wyprowadzić przybliżoną lokalizację użytkownika z jego adresu IP.

Informacja o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika, takie jak unikalny identyfikator urządzenia, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Usługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ferring utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, ujawnieniem, przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Na przykład, w stosownych przypadkach, Ferring zobowiązuje się do szyfrowania, anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych, a dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznym miejscu w wyznaczonym systemie. Nasze wewnętrzne zasady i procedury mają na celu nadanie największej wagi i promowanie ochrony danych osobowych.

Nasze środki bezpieczeństwa danych są na bieżąco analizowane i aktualizowane, jednak nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet z komputera lub innego urządzenia i w związku z tym zachęcamy do podjęcia kroków w celu ochrony siebie w sieci, ochrony przed nieautoryzowanym użyciem haseł i ochrony urządzeń mobilnych, jak również do zainstalowania odpowiedniej zapory sieciowej, zabezpieczeń antywirusowych i antyspyware dla komputera.

Przykładowy wykaz możliwych incydentów związanych z danymi może zawierać:

 • zagubienie/kradzież laptopa
 • włamanie hakerskie
 • e-mail zawierający błędnie przesłane dane osobowe
 • informacje utracone w czasie przesyłania
 • dokumenty pozostawione w niezabezpieczonym miejscu.
W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub wykrycia luk w zabezpieczeniach konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie tych incydentów za pomocą formularza kontaktowego Data Subject Contact Form.

DZIECI

Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia i prosimy, aby osoby te nie podawały danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Jeśli Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe, a Państwo chcielibyście poprosić o ich usunięcie, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Kontakt.

ZMIANY

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w relacjach z pracownikami sektora ochrony zdrowia będą ogłaszane w tym miejscu. Zalecamy zapoznanie się z tą polityką podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami i na bieżąco być informowanym o naszym stałym zaangażowaniu na rzecz poszanowania prawa do prywatności i zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony danych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o Prywatności, prosimy o kontakt z Ferring poprzez email przemek.jaros@ferring.com. Ponadto, zawsze mogą Państwo zrezygnować z marketingu bezpośredniego, klikając na link "zrezygnuj" lub "opt-out" w e-mailach informacyjnych, które Państwu wysyłamy lub kontaktując się z nami na następujący adres:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.
Szamocka 8
01-748 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 246 06 80, +48 22 651 89 30
Fax: +48 22 246 06 81
Email: PL0-Recepcja@ferring.com

Pamiętaj, że możesz zrezygnować tylko z tych usług i komunikacji, na które wyraziłeś zgodę.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z Ferring poprzez:
1. Formularz kontaktowy DATA SUBJECT CONTACT FORM.

Alternatywnie poprzez kontakt listowny:
2.(Att.: Data Protection Officer) Ferring International Center S.A. Chemin De la Vergognausaz 50 1162 St Prex Switzerland

lub

3. EU Representative for GDPR, (Att.: Data Protection Officer) Ferring International PharmaScience Center (IPC) Kay Fiskers Plads 11 2300 Copenhagen S Denmark

Niniejsza informacja o ochronie prywatności była ostatnio aktualizowana w dniu 17/03/2020 r.