PL | UA | EE | LV | LT 

Polityka Prywatności w relacjach z pracownikami sektora ochrony zdrowia

Ferring szanuje Państwa prywatność dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze praktyki ochrony danych były zgodne z obowiązującymi europejskimi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Niniejsza Polityka Prywatności w relacjach z pracownikami sektora ochrony zdrowia zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Ferring może gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe w tym kontekście, a także opisuje metody jakimi zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza Polityka Prywatności w relacjach z pracownikami sektora ochrony zdrowia ma zastosowanie tylko w odniesieniu do tego procesu, dlatego jeśli odwiedzą Państwo inną stronę internetową związaną z Ferring lub rekomendowaną przez Ferring, albo nawiążą Państwo relacje biznesowe z Ferring o innym charakterze, prosimy o zapoznanie się ze stosowną polityką prywatności na właściwej dla danego kontekstu stronie internetowej lub w inny sposób proponowany przez Ferring.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami gromadzonymi przez nas lub naszych usługodawców za pośrednictwem strony internetowej, formularzy papierowych lub aplikacji obsługiwanych przez naszych przedstawicieli i na nasze zlecenie. Na Państwa prośbę mogą Państwo uzyskać od nich dostęp do niniejszej informacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o., Szamocka 8 01-748 Warszawa, Polska

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Może to obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, numer PWZ lub numer NIP, adres IP.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANE SĄ PRZEZ FERRING W KONTEKŚCIE WSPOŁPRACY Z PRACWONIKAMI SEKTORA OCHONY ZDROWIA?

Ferring może zbierać i przetwarzać dla podanych poniżej celów w kontekście relacji z pracownikami sektora ochrony zdrowia następujące kategorie danych osobowych:

 • dane takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, dane kontaktowe;
 • dane dotyczące pracy zawodowej takie jak: miejsce zatrudnienia, stanowisko, obszar terapeutyczny którym sie Państwo zajmują, kwalifikacje zawodowe, aktywność naukowa (taka jak udział w zakończonych lub bieżących badaniach klinicznych w Ferring lub innych podmiotach), publikacje artykułów lub badań akademickich lub naukowych, członkostwo w stowarzyszeniach i radach branżowych
 • informacje finansowe takie jak dane do dokonania płatności wraz z numerem NIP
 • informacje o współpracy z Ferring takie jak: omawiane zagadnienia, stan wiedzy i pytania jakie Państwo mieli odnośnie firmy Ferring i naszych produktów, materiały prezentowane Państwu i informacje zwrotne od Państwa, jak też Państwa spostrzeżenia i zwyczajowe zachowania dotyczące przepisywalności, pacjentów i diagnostyki oraz podobnych danych.

GDZIE FERRING POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane o których mowa powyżej pochodzą bezpośrednio od Państwa (poprzez stronę internetową, formularze papierowe, pocztę elektroniczną, lub za pośrednictwem naszych przedstawicieli) lub pośrednio od firm i organizacji, ktore organizują wydarzenia wspierane lub sponsorowane przez Ferring takie jak badania kliniczne i działania w celu rozwoju; ze źródeł publicznie dostępnych, z agencji rekrutacyjnych od innych podiomtów zewnętrznych takich jak IQVIA

W JAKICH CELACH FERRING PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Ferring przetwarza Państwa dane osobowe w nastepujących celach:

 1. Poprawa jakości obsługi pracowników sektora ochrony zdrowia
 2. Ulepszenie produktów i innowacje produktowe
 3. Zarządzanie relacjami biznesowymi
 4. Zarządzanie w PR i marketingiem

Ferring przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, jednak w pewnych sytuacjach możemy zastosować inną podstawę prawną, taką jak uzasadniony interes Administratora, zgodnie z obowiązującym prawem.

KOMU I W JAKI SPOSÓB FERRING UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych lokalizacjach w których Ferring utrzymuje swoje placówki (włączając w to podmioty stowarzyszone, usługodawców, partnerów i agentów), wtedy kiedy jest to uzasadnione np. istotnym celem biznesowym. Pośród tych lokalizacji mogą znaleźć się również te poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każde takie przekazanie będzie zabezpieczone wewnętrznym międzynarodowym porozumieniem zapewniającym, ze Państwa dane osobowe będa podlegać ochronie zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi.

W określonych sytuacjach Ferring może udostępniać Państwa dane podmiotom zewnętrznym takim jak dostawcy, podwykonawcy, partnerzy i agenci, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych wyżej celów lub jeśli podmioty te wspierają Ferring w obsłudze przetwarzania danych osobowych. Ferring może udostępnić Państwa dane osobowe podmiota zewnętrznym jedynie w następujących okolicznościach:

 • wyrazili Państwo stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadkach kiedy wynika to z Państwa prośby jako podmiotu danych osobowych
 • istnieje podstawa prawna do ujawnienia Pańśtwa danych i zostali Państwo o tym poinformowani w stosownej informacji
 • kiedy jesteśmy zobowiązani do tego przepisami prawa lub wyrokiem sądu
 • kiedy Ferring zdecyduje się na sprzedaż, zakup, połaczenie lub reorganizację swojej struktury biznesowej

Ferring nigdy nie sprzeda Państwa danych osobowych do podmiotu zewnętrznego.

Możemy przekazać Państwa dane osobwe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom będących częścią grupy Ferring
 • zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym którzy świadczą usługi przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu takie jak: email, hosting, transport itp.
 • każdemu organowi nadzorczemu, władzy publicznej, sądom i innym organom zewnątrznym wobec których uznamy, ze udostępnienie danych jest konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, aby chronić nasze prawa lub aby chronić prawa i interes Państwa lub innych osób
 • innym osobą posiadającym Państwa zgodę na komunikację

ZASADY PRZECHOWYWNIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 10 lat po ustaniu wzajemnych relacji biznesowych, tak aby Ferring mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W procesie przetwarzania danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
 • w dowolnym momencie mają Państwo prawo do rezygnacji z otrzymywania wszelkich informacji marketingowych, które Państwu dostarczamy,
 • jeżeli zbieraliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać te zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych zebranych przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie danych na bazie innej podstawy prawnej.

Mogą Państwo egzekwować swoje prawa kontaktując się z Ferring za pomocą Formularza kontaktowego dla podmiotow danych osobowych. Dodatkowo mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowej poprzez kliknięcie linku „wypisz” lub „zrezygnuj” w wiadomosciach email, które Państwo od nas otrzymują

Mogą Państwo zrezygnować z bezpośrednich form marketingu (takich jak marketing pocztowy czy telemarketing) poprzez kontakt na adres przemek.jaros@ferring.com

Informujemy również, że jeśli zrezygnuja Państwo z otrzymywania od nas informacji marketingowych, wciąż moga Państwo otrzymać ważne informacje techniczne i administracyjne zgodne z obowiazującymi przepisami.

CIASTECZKA

W przypadku korzystania z dedykowanej witryny internetowej dane dotyczące korzystania z niej mogą być gromadzone za pomocą Google Analytics podczas odwiedzania witryny Ferring poświęconej zarządzaniu zgodą. Ta technologia śledzenia wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych zbiorczych na temat korzystania z witryny i aktywności, takich jak liczba użytkowników i częstotliwość odwiedzania witryny. Dane te mogą być udostępniane zewnętrznemu usługodawcy w celu dalszego ulepszania naszych usług internetowych. Za pomocą tych plików cookie nie można uzyskać dostępu ani danych osobowych. Zastosowanie tego rodzaju technologii musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej. Możemy również zbierać informacje za pośrednictwem:

Przez twoją przeglądarkę: Niektóre informacje takie jak adres MAC, typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej są zbierane przez większość przeglądarek. Możemy gromadzić podobne informacje, takie jak typ urządzenia i identyfikator użytkownika, jeśli użytkownik korzysta z Usługi za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Korzystamy z tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi.

Adres IP: Twój adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i zapisywany automatycznie w plikach dzienników naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Serwis, wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów, jak obliczanie poziomu wykorzystania Serwisu, diagnozowanie problemów z serwerem oraz administrowanie Serwisem. Możemy również wyprowadzić przybliżoną lokalizację użytkownika z jego adresu IP.

Informacja o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika, takie jak unikalny identyfikator urządzenia, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Usługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ferring utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, ujawnieniem, przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Na przykład, w stosownych przypadkach, Ferring zobowiązuje się do szyfrowania, anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych, a dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznym miejscu w wyznaczonym systemie. Nasze wewnętrzne zasady i procedury mają na celu nadanie największej wagi i promowanie ochrony danych osobowych.

Nasze środki bezpieczeństwa danych są na bieżąco analizowane i aktualizowane, jednak nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet z komputera lub innego urządzenia i w związku z tym zachęcamy do podjęcia kroków w celu ochrony siebie w sieci, ochrony przed nieautoryzowanym użyciem haseł i ochrony urządzeń mobilnych, jak również do zainstalowania odpowiedniej zapory sieciowej, zabezpieczeń antywirusowych i antyspyware dla komputera.

Przykładowy wykaz możliwych incydentów związanych z danymi może zawierać:

 • zagubienie/kradzież laptopa
 • włamanie hakerskie
 • e-mail zawierający błędnie przesłane dane osobowe
 • informacje utracone w czasie przesyłania
 • dokumenty pozostawione w niezabezpieczonym miejscu.
W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub wykrycia luk w zabezpieczeniach konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie tych incydentów za pomocą formularza kontaktowego Data Subject Contact Form.

DZIECI

Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia i prosimy, aby osoby te nie podawały danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Jeśli Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe, a Państwo chcielibyście poprosić o ich usunięcie, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Kontakt.

ZMIANY

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w relacjach z pracownikami sektora ochrony zdrowia będą ogłaszane w tym miejscu. Zalecamy zapoznanie się z tą polityką podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami i na bieżąco być informowanym o naszym stałym zaangażowaniu na rzecz poszanowania prawa do prywatności i zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony danych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o Prywatności, prosimy o kontakt z Ferring poprzez email przemek.jaros@ferring.com. Ponadto, zawsze mogą Państwo zrezygnować z marketingu bezpośredniego, klikając na link "zrezygnuj" lub "opt-out" w e-mailach informacyjnych, które Państwu wysyłamy lub kontaktując się z nami na następujący adres:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.
Szamocka 8
01-748 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 246 06 80, +48 22 651 89 30
Fax: +48 22 246 06 81
Email: PL0-Recepcja@ferring.com

Pamiętaj, że możesz zrezygnować tylko z tych usług i komunikacji, na które wyraziłeś zgodę.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z Ferring poprzez:
1. Formularz kontaktowy DATA SUBJECT CONTACT FORM.

Alternatywnie poprzez kontakt listowny:
2.(Att.: Data Protection Officer) Ferring International Center S.A. Chemin De la Vergognausaz 50 1162 St Prex Switzerland

lub

3. EU Representative for GDPR, (Att.: Data Protection Officer) Ferring International PharmaScience Center (IPC) Kay Fiskers Plads 11 2300 Copenhagen S Denmark

Niniejsza informacja o ochronie prywatności była ostatnio aktualizowana w dniu 17/03/2020 r.