Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert dla operatorów i dystrybutorów farmaceutycznych

Firma Ferring Pharmaceutical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Szamocka 8, zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który we współpracy uruchomi Hurtownię Farmaceutyczną Ferring wraz ze składem umożliwiającym przechowywanie nadwyżek towaru. Hurtownia Ferring będzie prowadzić sprzedaż wybranych produktów do hurtowni na terytorium RP. Wszyscy którzy chcą wziąć udział w konkursie ofert powinni zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie wysyłając zgłoszenie na adres e-mailowy: grzegorz.kluczynski@ferring.com

Wzór zgłoszenia:

„ Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia firmy……….. do Konkursu ofert na utworzenie i obsługę hurtowni farmaceutycznej dla firmy Ferring Pharmaceutical Poland sp. z o.o i proszę o przesłanie kompletu dokumentów dotyczących konkursu na e-mail:……”

W odpowiedzi otrzymają Państwo komplet dokumentów i umowę o poufności. Całość wypełnionych i podpisanych materiałów należy złożyć siedzibie firmy Ferring do dnia 16.01.2017.

Z przyczyn formalnych przedłużamy termin składania ofert do dnia 23.01.2017.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z:

Ferring Pharmaceutical Poland Sp. z o.o.
Grzegorz Kluczyński
ul. Szmocka 8 , 01-748 Warszawa
Tel.+48 602 774 674
grzegorz.kluczynski@ferring.com

Ogłoszenie jest ważne przez 10 dni od momentu ukazania się.

Po przesłaniu przez hurtownie e-maila z prośbą o materiały przekazujemy komplet dokumentów jeszcze w tym samym dniu.