Urologia

Urologia stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania firmy Ferring. Rozpoczęło się ono w latach siedemdziesiątych, wraz z wprowadzeniem leku MINIRIN. Początkowo MINIRIN był opracowany z myślą wyłącznie o pacjentach cierpiących z powodu moczówki prostej ośrodkowej, rzadkiego schorzenia, które charakteryzuje się produkowaniem przez organizm bardzo dużej ilości moczu. MINIRIN (desmopresyna) jest syntetycznym analogiem ludzkiej wazopresyny – hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową, odpowiedzialnego za zagęszczenie moczu. Desmopresyna pełni rolę wazopresyny w nerkach, zwiększając reabsorpcję wody, czego efektem jest zmniejszenie ilości produkowanego moczu. w latach osiemdziesiątych MINIRIN uzyskał rejestrację w leczeniu moczenia nocnego u dzieci spowodowanego brakiem lub niewystarczającym wydzielaniem wazopresyny w ciągu nocy. Aktualnie jest lekiem zalecanym przez specjalistów dziecięcych, jako lek z wyboru w Monosymptomatycznym Moczeniu Nocnym nazywanym jeszcze do niedawna Pierwotnym Izolowanym Moczeniem Nocnym u dzieci. Nokturia, czyli konieczność wstawania w nocy w celu oddania moczu, stanowi drugą co do częstości przyczynę zaburzonego snu u dorosłych. Również w tym wskazaniu MINIRIN okazał się lekiem skutecznym. w Polsce wskazanie to zostało zarejestrowane w listopadzie 2006 r.

Produkcja moczu w nocy

Problemy z oddawaniem moczu zaliczają się do najczęstszych problemów urologicznych, występujących zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jeżeli występują w czasie snu (nokturia, moczenie nocne) okazują się być szczególnie kłopotliwe. Nokturia i moczenie nocne mają negatywny wpływ na jakość życia wielu chorych. Moczenie nocne jest najczęstszym schorzeniem urologicznym u dzieci. Występuję również u 1-2% dorosłych. Mimo tak powszechnego występowania niewiele osób mówi o tym problemie z obawy przed napiętnowaniem. Pacjenci z moczeniem nocnym oddają nieświadomie mocz w czasie snu i przeważnie nie budzą się. Chorym na nokturię i moczenie nocne można pomóc poprzez ograniczenie ilości moczu produkowanego podczas snu.

Ferring oferuje produkt MINIRIN (desmopresyna), który po podaniu przed snem ogranicza produkcję moczu w godzinach nocnych. MINIRIN jest syntetycznym odpowiednikiem ludzkiego hormonu wazopresyny. Zmniejsza produkcję moczu działając na nerki tak jak wazopresyna.