Położnictwo

Położnictwo, to dział medycyny zajmujący się ciążą i porodem. U większości kobiet ciąża przebiega bez powikłań, ale w niektórych przypadkach wymaga dodatkowej opieki i uwagi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o wybór jednego z poniższych tematów:
Wywoływanie porodu (indukcja porodu)
Poród
Atonia macicy
Krwotok poporodowy (PPH - Postpartum haemorrhage)
Ryzyko krwotoku położniczego – najczęstsze przyczyny
Powszechnie stosowane środki obkurczające macicę
Poród przedwczesny (PTL –Pre Term Labor)
Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego
Potencjalne ryzyko dla dziecka
Diagnostyka porodu przedwczesnego
Leczenie porodu przedwczesnego